Sermons tagged with ‘tabaksbestrijding’

1111 of 11 items

Tabaksbestrijding effectief? – BMJ Medical Journal

Er is substantieel vooruitgang geboekt in het implementeren van het opgestelde beleid (vanaf 2003) van de World Health Organization (WHO). Uit het rapport blijkt dat het mogelijk is om de tabaksbestrijding effectief aan te pakken, levens te redden, ongeacht de populatie, grootte of inkomen.  Daarentegen heeft 2,7 miljard mensen nog steeds geen bescherming tegen de ziekte, handicap en […]