Sermons tagged with ‘tabaksaccijns’

1 Item

Kabinet Rutte III – Vertrouwen in de toekomst

Kabinet Rutte III

Volgens het regeerakkoord wil Kabinet Rutte III de tabaksaccijns verhogen.  Daarnaast is een nationaal preventieakkoord 1 van de doelen het terugdringen van roken. Het kabinet sluit daarom een akkoord met verschillende instellingen. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’: “Er wordt een nationaal preventieakkoord gesloten met patientenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, […]