Sermons tagged with ‘roken’

8 Items

Nationaal preventieakkoord – Rijksoverheid

preventieakkoord

Het nationaal preventieakkoord richt zich onder andere op het terugdringen van roken. Omdat jaarlijks meer dan 20.000 mensen sterven in Nederland door roken of meeroken zijn er nu maatregelen genomen. Van rookvrije naar tabaksvrije generatie Zoals we kunnen lezen in het akkoord wil de Rijksoverheid in 2040 een rookvrije generatie. Min of meer betekent dat, […]

Nieuwe rechter in zaak tabaksindustrie – DWDD

rechter tabaksindustrie

Advocaat Bénédicte Ficq eiste maandag 24 september 2018 een nieuwe rechter in de zaak tegen de tabaksindustrie. Het argument van Ficq was dat rechter Jan Wolter Wabeke zich tijdens een privédiner had uitgelaten over de aanklacht en zou hebben gezegd dat ‘roken ieders eigen verantwoordelijkheid is’. Het kantoor van de advocate probeert via een artikel […]

Marktcijfers Tabak 2017 gepresenteerd door Tabaksdetailhandel

Marktcijfers Tabak 2017

Begin deze maand presenteerde de NSO – Brancheorganisatie voor de Tabaksdetailhandel – de “Marktcijfers Tabak” over 2017.  Volgens de Tabaksdetailhandel is het omzetaandeel van de assortimentsgroep tabaksproducten (sigaretten, kerftabak en sigaren) in 2017 gedaald. Daarentegen is het omzetaandeel in de assortimentsgroep rokersbenodigheden (aanstekers, vloei, hulzen en e-sigaretten) in datzelfde jaar toegenomen. Het omzetaandeel van tabaksproducten is […]

Jaarbericht: Met roken wordt al vroeg begonnen – Trimbos

jaarbericht

Het Trimbos-instituut peilt sinds het midden van de jaren tachtig in hoeverre leerlingen in groep zeven en acht van het basisonderwijs en op reguliere middelbare scholen ervaring hebben met alcohol, tabak, drugs en gokken. Dit gebeurt via het landelijke Peilstationsonderzoek scholieren.  In het Jaarbericht 2017 van de Nationale Drug Monitor (NDM), staan de laatste cijfers […]

Meeroken door kinderen en volwassenen – Trimbos Instituut NET

Het Nationale Expertisecentrum Tabaksontmoediging (NET, onderdeel van Trimbos Instituut) heeft een infographic uitgebracht over de gevolgen van meeroken voor kinderen en volwassenen. Daarin worden de cijfers van 2016 gepresenteerd. Uiteraard gaat onze aandacht vooral uit naar het gedeelte over meerokende kinderen. Zo lezen wij dat er naar schatting minimaal 1,3 miljoen rokende ouders met thuiswonende kinderen zijn. […]

Roken in het openbaar zeldzamer – NOS

roken openbaar

Roken in het openbaar na tien jaar rookverbod steeds zeldzamer, zo lezen we in de media. Dit artikel verscheen begin juli online bij de NOS. Zij pikten dit nieuws op via het persbureau ANP, omdat de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die de veiligheid van voedsel en consumentenproducten bewaakt) meldde dat het rookverbod in de […]

Roken moet uit het zicht verdwijnen – AD

aanpak roken

Op de Wereld Niet Roken Dag lichtte Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) een tipje van de sluier op over de aanpak roken, zo lezen we in het AD. Blokhuis geeft in het artikel aan in gesprek te zijn met verschillende partijen om te kijken welk pakket aan maatregelen ze kunnen samenstellen vanuit het (preventie)akkoord. “U moet […]

Kabinet Rutte III – Vertrouwen in de toekomst

Kabinet Rutte III

Volgens het regeerakkoord wil Kabinet Rutte III de tabaksaccijns verhogen.  Daarnaast is een nationaal preventieakkoord 1 van de doelen het terugdringen van roken. Het kabinet sluit daarom een akkoord met verschillende instellingen. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’: “Er wordt een nationaal preventieakkoord gesloten met patientenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, […]