In het artikel “Is verhoging van de zorgpremie en eigen risico echt zo erg?” van 7 sept jl. zouden volgens het RIVM “de kosten van ongezond gedrag wel meevallen; bovendien: het bevorderen van gezond leven zorgt op termijn voor meer zorgkosten“.

Ten aanzien van het roken is dit in ieder geval pertinent onwaar. Graag refereren wij hierbij aan het rapport van Stichting Economisch Onderzoek van februari 2016 waarin becijferd is dat de werkelijke kosten van het roken voor de maatschappij gemiddeld 33 miljard euro bedraagt. Dat is per jaar 2000 euro per hoofd van de bevolking! Dit ondanks het feit dat tabak a) accijnzen oplevert en b) het feit dat tabak ten minste een kwart van z’n gebruikers doodt voor hun 67e zodat voor deze dode rokers geen pensioenen uitbetaald hoeven worden.

Ten overvloede nog dit: de dure “ouderdomsziekte” dementie waaraan gerefereerd wordt, is overigens ook roken gerelateerd – zowel de Alzheimer als de vasculaire dementie.

Het artikel verscheen in het AD en het Brabants Dagblad en is geschreven door Ruben Oppenheimer, journalist. Lees ook de reacties op Facebook.