Er is substantieel vooruitgang geboekt in het implementeren van het opgestelde beleid (vanaf 2003) van de World Health Organization (WHO). Uit het rapport blijkt dat het mogelijk is om de tabaksbestrijding effectief aan te pakken, levens te redden, ongeacht de populatie, grootte of inkomen. 

Daarentegen heeft 2,7 miljard mensen nog steeds geen bescherming tegen de ziekte, handicap en overlijden veroorzaakt door tabaksgebruik en de blootstelling aan rook, of van de bijbehorende economische, milieu en sociale schade. Hoewel tabaksgebruik in sommige landen en regio’s afneemt is het aantal tabaksgebruikers helaas nog niet afgenomen. Het terugdringen van replacement smokers (dit is een term van de tabaksindustrie om jongeren te verleiden om te gaan roken) is geen snel of makkelijk proces.

De focus van het rapport ligt op monitoring van tabaksgebruik en preventiebeleid. Controlesystemen dienen als basis voor beleidsontwikkeling, implementatie en evaluatie. De gegevens kunnen gebruikt worden door regeringen (politiek), voor het informeren van belanghebbenden, het pleiten en ontwikkelingen van maatregelen voor tabaksbestrijding. Landen die in staat zijn om data snel te verzamelen, het analyseren en de verspreiding, zijn over het algemeen succesvol bij het aannemen en handhaven van beleid dat tabaksgebruik vermindert en kosten bespaart.

Een samenvatting van dit rapport kunt u via onze website downloaden. Voor het volledige rapport van WHO verwijzen wij u graag naar de link hieronder.

Bronnen

Nieuwsgierig naar de kosten van roken?

In 2016 heeft de Stichting Eindspel Tabak het rapport “Kosten van roken” gepresenteerd. Het is een eerste en uitvoerig economisch onderzoek naar de kosten van roken voor de Nederlandse economie. Het rapport kunt u bekijken op onze website en of downloaden (PDF).