Rond de verkiezingen (maart 2017) worden politieke partijen getoetst of ze iets over roken of een tabaksverbod in hun verkiezingsprogramma hebben staan. De Correspondent vat in dit artikel samen waarom roken een verkiezingsthema zou MOETEN zijn.