Stop de tabaksindustrie! Het ís niet normaal dat de tabaksfabrikanten zoveel slachtoffers maken en toch ongestoord hun gang kunnen gaan. Dat moet afgelopen zijn. Sick of Smoking verenigt iedereen die letterlijk of figuurlijk ziek wordt van de praktijken van de tabaksindustrie.