Auteur en journalist Joris Luyendijk gaat maandelijks voor De Standaard op zoek naar journalistieke aannames, vooroordelen of blinde vlekken. Deze keer schrijft hij over hoe de publieke opinie zich uitlaat over roken, met als titel: “rookverbod voor journalisten”.

Gezien rookverslaving denkprocessen in de hersens stuurt en aantast, zou eigenlijk bij iedereen die zich in de publieke opinie uitlaat over roken, moeten worden vermeld of ze zelf verslaafd zijn. Ik zou dat wel willen lezen: een systematisch overzicht van alle politici, journalisten en bekende Vlamingen die zich uitlaten over rookverslaving of er zelfs over beslissen, terwijl ze zelf ziek zijn.

Journalisten schrijven vaak over sigaret, roken en de fabrikanten op een manier allemaal heel gewoon . We hebben het niet over rookverslaving, niet over het gif dat in de sigaretten zit en overal verkocht wordt en niet over een bedrijfstak die willens en wetens een dodelijk product verkoopt.

Het gehele artikel kunt u lezen op de website van de Standaard.