Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceerde in mei 2018 een factsheet over “Nieuwsoortige tabaksproducten”. De brochure bevat informatie over de eigenschappen en de schadelijkheid van tabak die verhit wordt, met specifieke aandacht voor de tabakssticks. Het RIVM heeft hiervoor literatuuronderzoek gedaan en enkele stoffen en geanalyseerd die bij het gebruik vrijkomen. Op basis hiervan zijn de mogelijke gezondheidseffecten voor gebruikers en omstanders bekeken.

Conclusie Nieuwsoortige tabaksproducten

In de conclusie lezen we dat het RIVM op dit moment nog niet kan vaststellen wat de schadelijke effecten van het gebruik van verhitte tabak zijn op de gezondheid van een gebruiker. Er zijn nog te weinig gegevens beschikbaar over de gezondheidseffecten op korte termijn en bij langer gebruik. Wat ze wel weten is dat veel tabak­gerelateerde ziekten ontstaan na langere tijd. En:

“hoe minder schadelijke stoffen iemand binnenkrijgt, hoe minder schadelijk dat is voor de gezond­heid.”

Verderop staat dan nog: “Sommige stoffen zijn kankerverwekkend. […] Dat betekent dat, hoe weinig je ook binnen krijgt van deze stof, er een risico bestaat op het krijgen van kanker.”

De meest opvallende alinea in deze publicatie is wat ons betreft die waarin het RIVM iets zegt over jongeren en een (rook)verslaving:

Aanzetten tot roken

Verhitte tabak is volgens de fabrikant minder schadelijk dan tabakssigaretten. De fabrikant geeft aan dat ze daarom onder andere zijn bedoeld voor rokers die niet willen of kunnen stoppen met roken van tabakssigaretten, maar willen overstappen op een minder schadelijk tabaksproduct. Het is nog niet duidelijk of niet­rokers de neiging hebben om verhitte tabak om deze reden te proberen. Om hier iets over te kunnen zeggen, is onderzoek nodig naar de aantrekkelijkheid ervan onder niet­rokers. Dit geldt specifiek voor jongeren omdat zij het meest verslavings­gevoelig zijn. ”

De complete tekst van de Factsheet Nieuwsoortige tabaksproducten kunt u via onze website downloaden (zie link boven de tekst) of ga naar de website van de RIVM.