Vorige week publiceerden wij in de rubriek In de media dat “Rookvrije straten in aantocht” zijn. Alleen worstelen de gemeenten wel met de vraag hoe ze een rookverbod kunnen afdwingen in de openbare ruimte, zo lezen we deze week in Trouw.

Dirk Waterval, de auteur van dit artikel,  schrijft in het artikel dat Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Groningen af willen van sigarettenrook op straat en dat milieuregels daarvoor de beste optie lijken. Met voorzichtig succes.

Het Groninger college stuurde een voorstel naar de gemeenteraad om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen. Daarin wil het college een mogelijkheid om rook te weren rond ziekenhuizen, theaters en scholen.

Waterval schrijft ook dat gemeentes op basis van milieueisen hun verordening (de APV) wél kunnen aanpassen en dat die route dan ook het meest kansrijk lijkt. De Groningse wethouder Gijsbertsen probeert het in ieder geval. Zijn wijzigingsvoorstel voor de APV is:

‘Het is verboden om op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, hinderlijke rookgassen te verspreiden.’ Het gebruiken van ‘rookgassen’ geeft het voorstel meer kans van slagen dan ‘tabaksrook’.

Het complete artikel kunt u lezen op de website van Trouw.