Het Nationale Expertisecentrum Tabaksontmoediging (NET, onderdeel van Trimbos Instituut) heeft een infographic uitgebracht over de gevolgen van meeroken voor kinderen en volwassenen. Daarin worden de cijfers van 2016 gepresenteerd.

Uiteraard gaat onze aandacht vooral uit naar het gedeelte over meerokende kinderen. Zo lezen wij dat er naar schatting minimaal 1,3 miljoen rokende ouders met thuiswonende kinderen zijn. Dit is 10% van de volwassen bevolking. Daarvan rookt bijna de helft binnen en 39% in het bijzijn van de kinderen onder de 18 jaar. Alhoewel, rokende ouders met (ook) jongere thuiswonende kinderen roken weer minder vaak binnen dan rokende ouders met alleen oudere thuiswonende kinderen. Opvallend is wel dat bijna alle volwassenen (99%) aangeven dat meeroken schadelijk is voor de gezondheid van kinderen.

Meeroken schadelijk voor de gezondheid van kinderen

Download de PDF voor alle feiten en cijfers over de gevolgen van meeroken voor kinderen en volwassenen of kijk op de website van Trimbos.