Begin deze maand presenteerde de NSO – Brancheorganisatie voor de Tabaksdetailhandel – de “Marktcijfers Tabak” over 2017. 

Volgens de Tabaksdetailhandel is het omzetaandeel van de assortimentsgroep tabaksproducten (sigaretten, kerftabak en sigaren) in 2017 gedaald. Daarentegen is het omzetaandeel in de assortimentsgroep rokersbenodigheden (aanstekers, vloei, hulzen en e-sigaretten) in datzelfde jaar toegenomen.

Het omzetaandeel van tabaksproducten is ook in 2017 afgenomen. Omzet rokersbenodigdheden, waaronder e-sigaretten toegenomen.

Bron: Omzetmonitor Gemakswinkels

Opvallend is dat de verkoop van e-sigaretten niet onder de assortimentsgroep tabaksproducten vallen, maar onder rokersbenodigheden. Dit terwijl de dam van een e-sigaret schadelijk is voor de gezondheid. Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In het artikel worden ook de ontwikkelingen aangehaald die onderzocht zijn door het Trimbosinstituut. In onze rubriek “In de Media” kunt u het Jaarbericht van Trimbos lezen.

Wilt u de marktcijfers bestuderen check dan de website van de Tabaksdetailhandel. De omzetverdeling per jaar per verkooppunt vindt u hier.

Foto bij dit artikel is afkomstig van: Pixabay.