Het mag duidelijk zijn dat Stichting Eindspel Tabak juist kinderen wil beschermen tegen de tabaksindustrie. Wij maken ons sterk voor het invoeren van een generatie gebonden tabaksverbod. Internationale verdragen zijn een goede basis en helpen zeker om de mindset in Nederland te veranderen. Voor het ongeboren kind is er nog helemaal niets geregeld. Het European Scientific Network on Law and Tobacco (ESNLT) organiseerde 27 juni jl. een bijeenkomst om over de verschillende juridische aspecten van tabaksontmoediging te praten.

Janneker Donkerlo woonde een bijeenkomst bij, georganiseerd door het dit jaar opgerichte European Scientific Network on Law and Tobacco (ESNLT), waar rechtswetenschappers met elkaar spraken over kinderen en tabak. Het ESNLT wil een kennisplatform zijn van rechtswetenschappers voor de juridische aspecten van het reguleren van tabak.

Haar bevindingen kunt u lezen op website van Tabak Nee.