Deze maand ervaren we als Stichting Eindspel Tabak heel sterk het Domino-effect, een kettingreactie; de gevolgen van roken niet langer worden geaccepteerd. 

Nadat het Antoni van Leeuwenhoek zich aansloot bij de strafzaak tegen de tabaksindustrie, volgende anderen in rap tempo. Lees ook ons vorige artikel Eindspel tegen tabak. Dit hadden we nog maar net gepubliceerd of huisartsen volgden en zo ook de beroepsorganisatie van tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten. Intussen staat de teller op 21 aangiften.

Het regent aangiftes tegen de vier grote Nederlandse tabaksproducenten.
~ AD, 13 februari 2017

Ketting aan vragen

Daarnaast werden er naar aanleiding van de uitzending van Radar over de macht van de tabaksindustrie, deel 1 en deel 2, recent 33 kamervragen gesteld door SP-kamerlid Nine Kooiman aan Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Onze stichting is vooral benieuwd naar de antwoorden op de volgende vragen:

4. Erkent u dat marktregulering niet de juiste weg is om een daling van het aantal rokers te realiseren, bijvoorbeeld omdat de tabaksindustrie niet het stoppen met roken tot doel heeft maar (onder andere) om meer kinderen aan het roken te krijgen om zo te compenseren voor de rokers die zijn gestopt of overleden (de zogenaamde «replacement» rokers)?

5. Wat is uw reactie als u hoort dat de volledige marketingstrategie van tabaksproducenten op kinderen en jongeren is gericht? Bent u van mening dat juist deze doelgroep extra beschermd moet worden, onder andere omdat juist kinderen (vooral rond de 11 en 12 jaar oud) gemakkelijk beïnvloedbaar zijn om te beginnen met roken en tegelijkertijd op latere leeftijd het moeilijkst kunnen stoppen met roken omdat het rookgedrag zo diep ingeprent is?

6. Bent u van mening dat de naleving van de leeftijdsgrenzen bij de verkoop van rookwaren voldoende is? Bent u daarnaast van mening dat het toezicht op de naleving van de leeftijdsgrenzen momenteel voldoende is? Zo nee, welke maatregelen gaat u nemen om naleving en toezicht te verbeteren?

Over een aantal weken wordt het antwoord verwacht. Wordt vervolgd dus.

 

In de media

Verschijnt er iets in de media waarvan u denkt dat wij het kunnen opnemen in deze rubriek? Mail ons dan op: communicatie@eindspeltabak.nl. Hoe meer we delen, des te beter!