Volgens het regeerakkoord wil Kabinet Rutte III de tabaksaccijns verhogen. 

Daarnaast is een nationaal preventieakkoord 1 van de doelen het terugdringen van roken. Het kabinet sluit daarom een akkoord met verschillende instellingen. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’:

“Er wordt een nationaal preventieakkoord gesloten met patientenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De focus van het akkoord moet liggen op de aanpak van roken en overgewicht.”

“We steunen de doelstelling om te komen tot een rookvrije generatie en verhogen de tabaksaccijns.”

Rijksoverheid, online 27 oktober 2017 [https://www.rijksoverheid.nl/regering/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst/1.-investeren-voor-iedereen/1.4-zorg]

Het is een stap in de goede richting maar we zijn er nog niet. Laten we vooral vertrouwen hebben in de toekomst en vertrouwen in het kabinet dat zij meer gaan doen om kinderen te beschermen tegen de tabaksindustrie.

Stichting Eindspel Tabak stelt zich ten doel om te komen tot een daadwerkelijk rookvrije generatie. Zij wil tabak uitbannen uit onze samenleving, door het, via wetgeving, realiseren van een tabaksverbod voor de volgende generaties.

Download de factsheet voor alle feiten over tabak, een dodelijk product!