Het Trimbos-instituut peilt sinds het midden van de jaren tachtig in hoeverre leerlingen in groep zeven en acht van het basisonderwijs en op reguliere middelbare scholen ervaring hebben met alcohol, tabak, drugs en gokken. Dit gebeurt via het landelijke Peilstationsonderzoek scholieren. 

In het Jaarbericht 2017 van de Nationale Drug Monitor (NDM), staan de laatste cijfers over het gebruik van alcohol, tabak, drugs en slaap- en kalmeringsmiddelen, en ontwikkelingen in wetgeving, beleid en alcohol- en drugsgerelateerde criminaliteit en overlast. Deze is recent gepubliceerd.

Het Jaarbericht van de NDM is een uitgave van het Trimbos-instituut en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (WODC). Hoofdstuk 12 gaat over “Tabak en rookwaren” waar ook het gebruik onder jongeren in kaart is gebracht. Wat direct opviel was de tekst:

Met roken wordt al vroeg begonnen. Tussen het twaalfde en zestiende levensjaar is er een forse toename van het aantal jongeren dat ervaring heeft met roken.

U kunt het complete rapport (PDF) downloaden via op de website van het Trimbos Instituut. Foto’s kinderen: Frieke Janssens, online 2018.

Meer artikelen lezen? Kijk op: https://www.eindspeltabak.nl/in-de-media.

Foto bij dit artikel is afkomstig van: Pixabay.