Geregeld publiceert het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) artikelen over roken. De onderwerpen lopen uiteen van de gezondheidseffecten van roken tot de kosten voor de samenleving en de preventie van roken onder jongeren.

In dit artikel komt het NTvG tot de conclusie dat er voor rokende jongeren een beperkt aanbod is aan bewezen effectieve stoppen-met-rokeninterventies. Bovendien zijn de gevonden effecten bescheiden en is er behoefte aan meer kwalitatief goed onderzoek. Hoewel de beschikbare evidentie beperkt is, lijkt motiverende gespreksvoering in combinatie met cognitieve gedragstherapie het effectiefst. Online-interventies met een advies op maat, zoals ‘Smoke alert’ in Nederland, lijken veelbelovend, maar de effectiviteit hiervan onder jongeren is onvoldoende onderzocht. Het aanbod aan interventies dat moet voorkomen dat jongeren beginnen met roken (preventie dus) is relatief groot en wordt vooral ingezet op scholen. De effecten van deze programma’s zijn echter bescheiden.

Lees het volledige artikel op de website van het NTvG.