Namens de NVvO (Nederlandse vereniging van Oncologie) is bijgaand bezwaarschrift verstuurd naar het College van Bestuur van de Universiteit van Utrecht tegen het accepteren van onderzoeksgeld van Philip Morris Industry voor wetenschappelijk onderzoek.

bezwaarschrift NVvO

Hieronder leest u de bijgaande e-mail die samen met het bezwaarschrift op 5 januari 2018 is verzonden. De PDF vindt u bovenaan dit bericht en/of is te downloaden via de links in deze tekst.

Aan het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht
t.a.v. prof. dr. Anton Pijpers, voorzitter / valorisatie en ondernemerschap

Geachte collega Pijpers,

Met groot ongenoegen lazen wij dat prof. dr. John Vervaele van de Universiteit Utrecht met uw instemming een onderzoekssubsidie van sigarettenfabrikant Philip Morris Industrie (PMI)  heeft geaccepteerd. Namens de Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVvO) tekenen wij hierbij ons officiële bezwaar aan tegen deze subsidie, en met klem ons advies om deze onwenselijke band met de tabaksindustrie onmiddellijk te verbreken.

Met vriendelijke groet,
prof. dr. Lukas Stalpers,
radiotherapeut AMC / opleider radiotherapie AMC
secretaris Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVvO)