In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTVG) verscheen een artikel over hoe goed de tabaksindustrie is in het bedenken van argumenten. De tabakslobby kwam in totaal met 173 argumenten, tegen de invoering van blanco sigarettenverpakkingen, verdeeld over 5 categorieën. 

Blanco verpakkingen zouden ondoelmatig, slecht voor de economie en de volksgezondheid zijn. Men beargumenteerde dat het een hogere criminaliteit teweeg zou brengen en de invoering onwettig zou zijn. Het centrale en meest gebruikte argument was de toename van illegale handel.

Het hele artikel over de argumenten is te lezen op de website van NTVG.

Tabaksindustrie

Wilt u geschiedenis schrijven?
Steun Stichting Eindspel Tabak met een financiële bijdrage en laat de strijd tegen de tabaksindustrie slagen!