Vandaag heeft het Koninklijk Wilhelmina Fonds (KWF) voor de Nederlandse Kankerbestrijding aangifte gedaan tegen de tabaksindustrie. Het KWF voegt zich bij de eerdere aangifte, gedaan in september 2016. Toen heeft strafrechtadvocate Bénédicte Ficq namens longkankerpatiënte Anne Marie van Veen, COPD-patiënte Lia Breed en Stichting Rookpreventie Jeugd aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie tegen de tabaksindustrie.

Aangifte-tegen-tabaksindustrie-2

Het KWF is geschokt door de feiten die het juridisch (voor)onderzoek van de advocaat aan het licht heeft gebracht. Uiteraard weet het KWF, net als Stichting Eindspel Tabak, als geen ander dat de tabaksindustrie er alles aan doet om mensen zo snel mogelijk verslaafd te maken en te houden.

 

“Wij zijn enorm geschokt door nieuwe aanwijzingen over jarenlange en waarschijnlijk bewuste misleiding door de tabaksindustrie ten aanzien van de afgifte van giftige stoffen door de sigaret.”

Aangifte tegen tabaksindustrie

Doordat tijdens het roken een roker de minuscule gaatjes in de sigarettenfilters afsluit met mond en vingers krijgt de roker tot 2,5 keer meer giftige en verslavende stoffen binnen dan gemeten wordt door de gestandaardiseerde testmachines van onder meer het RIVM. Hierdoor worden de maximale limieten zoals gesteld in de tabakswet overschreden. Daar waar rokers dus denken dat zij 1 pakje roken, roken zij er in feite misschien wel 2,5. Met alle gevolgen van dien. Volgens de advocaat is dat valsheid in geschrift. Daarvan is aangifte gedaan.

Daarnaast heeft de advocaat aangifte gedaan voor poging tot moord cq. doodslag en/of poging tot zware mishandeling met voorbedachten rade en/of poging tot opzettelijke benadeling van de gezondheid met voorbedachten rade.

“Rokers krijgen nog veel meer schadelijke stoffen binnen dan dat we al wisten.”

Bijna 30% van alle sterfte door kanker wordt veroorzaakt door roken. Rokers krijgen nog veel meer schadelijke stoffen binnen dan dat we al wisten. Dit vinden we onacceptabel. Zo mag er niet met de gezondheid van mensen worden omgegaan en daarom heeft KWF besloten ook aangifte te doen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat rokers niet gestigmatiseerd worden en dat de ‘schuld’ van het roken met alle afschuwelijke gevolgen van dien, niet bij de roker gelegd wordt, maar daar waar hij hoort, bij de tabaksindustrie.

Het Openbaar Ministerie moet nu besluiten of zij de zaak aan de strafrechter zal voorleggen. Het is uiteindelijk aan de strafrechter om te beoordelen of de tabaksproducenten zich schuldig hebben gemaakt aan het plegen van strafbare feiten alsmede een eventuele straf op te leggen.

Meer lezen over de aangifte tegen tabaksindustrie? Ga naar de website van KWF.