Bestuurslid en mede-oprichter Loek Winter (tevens penningmeester van Stichting Eindspel Tabak) maakt in het dagelijkse leven deel uit van de directie van MC Groep. Hij is zorgondernemer.

“Mijn doel is het efficiënter en betaalbaar maken van de Nederlandse gezondheidszorg, zowel voor de patiënt als voor de zorgverleners.” ~ Loek Winter

Loek Winter

De heer Winter zet zich samen met bestuur, project- en stuurgroep in voor Stichting Eindspel Tabak om wetgeving te realiseren voor een generatiegebonden tabaksverbod voor kinderen geboren na een bepaalde datum.

De MC Groep staat voor een gastvrij onthaal van patiënten en bezoekers. Verwijzers verwelkomen ze als partners. Het is een ondernemend ziekenhuis dat er voor wil zorgen dat ze geen of nauwelijks wachtlijsten hebben. Ze bieden daarnaast een vriendelijke service en zorgen voor een snelle diagnostiek en behandeling. Alles is er op gericht om de klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.

MC Groep heeft drie locaties: MC Zuiderzee, MC Emmeloord en MC Dronten. Afhankelijk van de functie, werken de artsen en medewerkers op één of meerdere locaties.