Tabak doodt ten minste de helft van zijn gebruikers, 1 op 4 zelfs voor het pensioen.

Ondanks dit feit, en ondanks het feit dat er ook elk jaar succesvolle stoppers zijn, blijft het percentage rokers in Nederland schommelen rond de 26%. Dit kan maar één ding betekenen: er is voldoende aanwas aan de voet (lees : jonge kinderen die beginnen met roken) om het rokers-prevalentie cijfer stabiel te houden. De tabaksindustrie noemt deze kinderen de “replacement smokers”: kinderen die de dode rokers moeten vervangen.

Er zijn vele instanties die zich op gedreven wijze bezig houden met tabaksbeheersing, daarbij worden een aantal maatregelen nagestreefd die in het buitenland reeds effectief zijn gebleken. Met name accijnzen verhogen en vermindering van het aantal verkooppunten. Al deze maatregelen gaan er vanuit dat tabak altijd een legaal te verkrijgen onderdeel zal zijn in onze maatschappij en dat je het gebruik hooguit wat kan terugdringen. De Stichting Eindspel Tabak wil echter een stap verder gaan, namelijk: de totale verdwijning van tabak.

Het doel van de stichting is dan ook wetgeving te realiseren waarbij er een strikt verbod komt op verkoop van tabaksproducten aan mensen die zijn geboren na een bepaald jaar, waardoor een tabaksvrije generatie ontstaat. De stichting heeft in brede zin ten doel het (doen) bevorderen van de volksgezondheid door het verminderen en terugdringen van roken en (de vraag naar en) gebruik van tabak door middel van het (doen) treffen van maatregelen gericht op de tabaksindustrie, in de meest brede zin van het woord. 

Meer lezen over hoe Stichting Eindspel Tabak dit wil realiseren? Ga naar de pagina beleidsplan.