Diana Monissen, voorzitter van Eindspel Tabak, is in het dagelijks leven bestuursvoorzitter van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Voorheen was zij onder andere voorzitter van de raad van bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar en Directeur-Generaal op het ministerie van VWS. Rode draad in haar lange carrière is het verbeteren van de zorg voor en vooral met patiënten, de klanten. Verbeteren van de zorg is geen doel op zich maar moet altijd bijdragen aan optimale kwaliteit van leven. Vanuit die invalshoek zet zij zich ook in voor de Stichting Eindspel Tabak om wetgeving te realiseren voor een generatiegebonden tabaksverbod voor kinderen geboren na een bepaalde datum.

“Het is bijna onvoorstelbaar wat een tabaksvrije generatie zal toevoegen aan hun kwaliteit van leven. Die gezondheidswinst realiseren voor toekomstige generaties, voor kinderen, is mijn ultieme drijfveer!” ~ Diana Monissen

Diana Monissen

Diana Monissen en Prinses Máxima Centrum

Nog steeds overlijdt in Nederland één op de vier kinderen met kanker aan deze ziekte. Daarom namen ouders en zorgprofessionals tien jaar geleden het initiatief voor één nationaal kinderkankercentrum, het Prinses Máxima Centrum. In het Centrum wordt alle zorg en research van kinderoncologie geconcentreerd. Met als missie: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Die concentratie van alle expertise en nauwe samenwerking tussen zorg en research zal leiden tot meer genezing van kinderen met kanker. Al 15 onderzoeksgroepen voeren research uit en het Prinses Máxima Centrum verleende in 2016 al zorg aan circa 200 kinderen met kanker. Voorjaar 2018 wordt het geheel nieuwe Centrum geopend,  tegenover het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Het Prinses Máxima Centrum handelt altijd vanuit het perspectief van het kind, ouders en omgeving.

Prinses Maxima