De stichting tracht haar doel te bereiken door:

a. het ondersteunen en initieren van projecten die ten doel hebben de tabaksindustrie aan nadere regels te onderwerpen;
b. het organiseren van activiteiten gericht op het creëren casu quo verder vergroten van awareness omtrent de gevolgen van gebruik van tabak;
c. het agenderen van de problematiek met betrekking tot het gebruik van tabak bij bijeenkomsten die zijn gerelateerd aan de volksgezondheid;
d. samenwerking met andere organisaties die een soortgelijke doelstelling hebben;
e. fondsenverwerving in de meest uitgebreide zin van het woord.

Uitvoer beleidsplan

Stichting Eindspel Tabak wil met een brede mediacampagne zoveel mogelijk mensen bereiken. De inzet van juristen is nodig voor het opstellen van een wetsvoorstel. Voor meer zichtbaarheid, onderzoek en daadkracht zijn we afhankelijk van donaties. Een projectgroep is opgestart om uitvoer te geven aan het beleidsplan. Lees hierover op de pagina activiteiten.

Doneren?

Wilt u Stichting Eindspel Tabak steunen? Ga naar de pagina financiën voor ons RSIN-, KvK- en/of banknummer.