Onze activiteiten bestaan uit verschillende bijeenkomsten (intern en extern). Interesse of meedoen? Neem gerust contact met op met het secretariaatskantoor!

Activiteiten vanaf oprichting

Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest van het bestuur en van de stuurgroep.
Ook de Raad van Advies is eenmaal bijeengeweest.

Er is opdracht gegeven naar onderzoek van maatschappelijke baten en lasten van roken in Nederland. Het rapport kunt u bekijken (in bladerfunctie) of downloaden (PDF).